Religionistický seminář proběhl v rámci soustředění studentů denního studia v České Třebové 7. 9.–10. 9. 2021. Obsahem bylo představení islámu. Zabývali jsme se vznikem islámu, postavou Mohammeda, pojetím spásy, modlitby a svaté knihy muslimů. Zvláštní pozornost byla věnována pochopení podobností a rozdílů mezi křesťanstvím a islámem. 

Tento moodle kurz slouží k uzavření kurzu. Studenti sem budou vkládat závěrečné práce, jejíž zadání dostali mailem nebo si stáhli zde v moodlu.