Obecný a speciální úvod do Starého zákona: obecný úvod, Pentateuch, Přední proroci