Cílem předmětu je aplikace teoretických znalostí a dovedností z pastorace v pastorační práci. V prvním semestru studenti vypracovávají projekt pastorace na konkrétním sboru,který následně prezentují. Ve druhém semestru vedou dlouhodobě pastorační rozhovor, vypracovávají pastorační kazuistiku, kterou následně přináší na skupinovou supervizi. Povinné prerekvizity: dokončené Pastorační dovednosti I-II, Pastorační směry I-II, Pastorace I-II, Integrace pastorace a psychologie, Sborová pastorace, Manželství a rodina.V případě, že z důvodu rozvrhu student nemohl absolvovat Pastoraci I v předchozích letech a směřuje k uzavření studia,vyučující může povolit výjimku ve formě souběžného absolvování Pastoračního praktika 1 a Pastorace 1. Povinnou prerekvizitou pastoračního praktika 2 je ukončení Pastorace 1 a Pastoračního praktika 1.