Exegeze Starého zákona 2 - pokračování předmětu ExSZ1, četba a interpretace hebrejských textů Starého zákona se zastoupením různých žánrů