Předmět Exegeze Starého zákona 1 - biblická hermeneutika, sedm pohledů na biblický text